Beef

100% grass-fed. No hormones, no antibiotics.

Beef Cartilage

$2.25/lb. Avg. 2 lb.

Beef Knuckle Bone

Soup Bone, 1.5-1.75 lbs. each
$2.50/lb. Avg. 1.6 lb.

Beef Marrow Bones

$5.00/lb. Avg. 11.2 oz.

Beef Misc. Bones

Approx. 5 lb. pack assorted bones
$1.95/lb. Avg. 5.3 lb.

Beef Short Ribs

$5.95/lb. Avg. 1.3 lb.

Beef Tendons

$2.25/lb. Avg. 1.5 lb.

Shin Bones

$3.75/lb. Avg. 1.15 lb.